Parameter: Direkte anvisning er låst

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Materialer, der allerede er markeret direkte anvist, bliver altid anvist til samme filial igen.

Anvendelsen af parameteren er beskrevet nærmere i underafsnittet Håndtering af materialer, der allerede er blevet anvist fra beskrivelsen af anvisningsalgoritmen.