Parameter: Tidsfrist for auto. handling, når et materiale er placeret på en ikke direkte anvendt lokalitet

Datatype:
Numerisk (antal døgn)
Må være tomt:
Ja
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Parameteren styrer, om der foretages automatisk fejlretning på materialer, der er placeret på en lokalitet, der har anvendelsestypen "<Ikke direkte anvendt>".

Er parameteren ikke sat, foretages der ikke fejlretning.

Er parameteren sat, angiver værdien, hvor lang tid der skal gå, før et materiale, der p.t. er placeret på en lokalitet, der har anvendelsestypen "<Ikke direkte anvendt>", og som ikke er frataget, bliver "sat på plads" på filialen, hvor materialet står.

Der regnes i hele døgn målt fra det tidspunkt, materialet blev registreret på lokaliteten, til tidspunktet for kørslen af det job, der foretager fejlretningen (kører typisk om natten). Sættes parameteren til 0, fejlrettes alle de relevante materialer ved førstkommende kørsel. Sættes parameteren til 1, fejlrettes de materialer, der har ligget stille i mindst 1 døgn, osv.

Foretages en anden registrering på materialet, inden tidsfristen udløber, fejlrettes materialet ikke.

Bemærk: Sættes parameteren på systemniveau, er det vigtigt at slå funktionen fra på de filialer, hvor det ikke giver mening at sætte materialer på plads - f.eks. på den centrale sorteringsfilial.