Parameter: Antal dage før midlertidig beskyttelse af materiale mod reduktion udløber

Datatype:
Numerisk (antal døgn)
Minimum værdi:
0
Maksimum værdi:
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Parameteren styrer, hvor mange dage der skal gå, før et materiale ikke længere er midlertidigt beskyttet mod reduktion, efter at det er markeret beskyttet på mobilklienten, under fremfinding af reduktionsordrer.

Hvis parameteren er sat til 0, beskyttes materialer ikke mod reduktion.