Parameter: Tillad midlertidig beskyttelse af materiale mod reduktion

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter styrer, om materialer kan midlertidigt beskyttes mod reduktion.

Materialer beskyttes midlertidigt mod reduktion, ved at markere dem beskyttet med mobilklienten, under fremfinding af reduktionsordrer.