Parameter: Tillad fremfinding til lukkede filialer

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter angiver, om der må fremfindes materialer, der skal sendes til en filial, der er lukket.

Hvis parameteren sættes på filialniveau, kigges på parameteren for den filial, materialet skal sendes til.

Hvis eksempelvis parameteren er sat til 'Nej' for en filial, der er lukket, vil bestillinger, der skal afhentes på filialen, afvente fremfinding, indtil filialen igen er åben. Hvis parameteren derimod var sat til 'Ja', ville bestillinger, der skal afhentes på filialen, kunne fremfindes, selv om modtagerfilialen er lukket.

Lukning af filialer styres af parameteren "Luk filial og angiv dato for genåbning".