Bestillinger

Begrebet bestilling dækker over en ordre modtaget fra BS, hvor et materiale ønskes fremfundet. En bestilling kan dog også modtages fra BS som frataget, så der allerede er frataget et materiale til bestillingen.

Følgende oplysninger modtages fra BS:

Hvis bestillingen er aktiv, og der ikke allerede er frataget et materiale til bestillingen, skal IMS sørge for, at dette sker. BS har angivet en liste af materiale-id'er, der er "lovlige" at fratage til bestillingen, og IMS beregner derudfra en fremfindingsordre, så bestillingen kan vises på en fremfindingsliste. Læs mere om dette i emnet "Beregning af fremfindingsordrer ud fra bestillinger".

Hvis bestillingen skal afhentes på en filial der er lukket, og som ikke tillader fremfinding til lukkede filialer, vil IMS udsætte beregning af fremfindingsordre indtil filialen igen er åben.

Hvis der allerede er frataget et materiale til bestillingen, bruger IMS bestillingen til at sørge for, at materialet sendes til lånerens afhentningsfilial.

Hvis en bestilling er markeret til "Specialhåndtering", skal det fratagne materiale holdes adskilt fra de øvrige fratagne materialer og skannes i BS efter fremfinding/modtagelse på afhentningsfilialen (se "Materialebevægelser og sorteringer"). Dette kan dog slås fra i IMS ved hjælp af parameteren "Materialer til bestillinger markeret "Specialhåndtering" holdes adskilt".