Parameter: Bestillinger fremfindes altid til “Central sortering”

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Hvis parameteren er sat til “Ja”, vil fremfinding af bestillinger altid anvende destinationen “Central sortering”, selvom de skal afhentes på fremfindingsfilialen.

Hvis parameteren er “Nej”, vil fremfinding af bestillinger til afhentning på fremfindingsfilialen anvende destinationerne “Reserveringshylde” og “Specialhåndtering”.

Bemærk: Denne parameter påvirker beregningen af fremfindingsordrerne, hvilket betyder, at hvis parameterens værdi ændres, vil det ikke have nogen umiddelbar virkning for allerede beregnede fremfindingsordrer. Ændringen tages i betragtning, næste gang IMS genberegner fremfindingsordren — typisk næste gang BS opdaterer bestillingen.