Parameter: Skift fremfindingsfilial efter mandag

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter bestemmer, om der automatisk skal skiftes fremfindingsfilial på bestillinger efter mandag, i forbindelse med automatisk skift af fremfindingsfilial.

Sættes parameteren til “Ja”, vil der automatisk blive skiftet fremfindingsfilial på bestillinger natten efter mandag.

Sættes parameteren til “Nej”, vil der ikke automatisk blive skiftet fremfindingsfilial på bestillinger natten efter mandag.

Er parameteren sat på filialniveau vil det gælde for bestillinger, der skal plukkes på filialen, som parameteren peger på.

Bemærk: Parametrene "Antal dage før ny fremfindingsfilial vælges" og "Antal dage før ny fremfindingsfilial vælges - på afhentningsfilialen" tages i betragtning, inden der eventuelt udpeges en ny fremfindingsfilial.