Parameter: Antal dage før ny fremfindingsfilial vælges

Datatype:
Numerisk (antal døgn)
Minimum værdi:
1
Maksimum værdi:
100
Må være tomt:
Ja
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Parameteren styrer, hvor mange dage der skal gå, før IMS forsøger at vælge en alternativ fremfindingsfilial til en bestilling, når det p.t. ikke er afhentningsfilialen, der er udpeget som fremfindingsfilial.

Hvis parameteren ikke er sat, skiftes der ikke automatisk fremfindingsfilial, så længe den nuværende fremfindingsfilial stadig er gyldig.

Læs mere om automatisk skift af fremfindingsfilial.