Parameter: Foretræk fremfinding på afhentningsfilialen

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter angiver, om fremfinding af et materiale til en bestilling så vidt muligt skal foregå på afhentningsfilialen.

Hvis parameteren sættes på filialniveau, kigges på parameteren for den filial, BS har angivet som bestillingens afhentningsfilial.

Læs mere om valg af fremfindingsfilial, hvor denne parameter indgår.