Parameter: Inkluder materialer med placeringstype "Opstillingsgruppe - ikke magasin" i placeringsopslag

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter angiver, om materialer med placeringstypen "Opstillingsgruppe - ikke magasin" skal inkluderes i placeringsopslag.

Sættes denne parameter til "Ja", vil materialerne være inkluderet i placeringsopslag.

Sættes denne parameter til "Nej", vil materialerne være udeladt i placeringsopslag.

Bemærk: Placeringsopslag er en funktion, hvor eksterne systemer kan forespørge IMS om placeringsoplysninger for materialer. Denne parameter har derfor ingen betydning for IMS' interne funktionalitet.