Parameter: Tillad flytning af transportenhed til lokalitet

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter bestemmer, om det med mobilklienten er tilladt at flytte en transportenhed til en lokalitet, således at transportenheden med indhold ender med at stå på lokaliteten.

Sættes denne parameter til "Ja", vil mobilklienten vise en dialog, når en transportenhed flyttes til en lokalitet. Dialogen spørger, om det er transportenhedens indhold, der skal flyttes, eller om det er selve transportenheden, der skal flyttes.

Sættes parameteren til "Nej", vil der ikke blive vist en dialog. Det vil i dette tilfælde være underforstået, at det kun er transportenhedens indhold, der skal flyttes til lokaliteten.