Parameter: Tillad flytning af transportenhed til anden transportenhed

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter bestemmer, om det med mobilklienten er tilladt at flytte en transportenhed ind i en anden transportenhed, således at den ene transportenhed ender med at være placeret i den anden transportenhed. Dette kaldes for nesting af transportenheder.

Sættes denne parameter til "Ja", vil mobilklienten vise en dialog, når der flyttes fra transportenhed til transportenhed. Dialogen spørger, om det er transportenhedens indhold, der skal flyttes, eller om det er selve transportenheden, der skal flyttes.

Sættes parameteren til "Nej", vil der ikke blive vist en dialog. Det vil i dette tilfælde være underforstået, at det kun er transportenhedens indhold, der skal flyttes til den anden transportenhed.