Parameter: Fordel materialer til filialer, der ikke har haft titlen stående for nyligt

Datatype:
%
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter bestemmer, i hvor høj grad anvisningsalgoritmen ved anvisning af flydende materialer skal prioritere at fordele til en filial, som ikke har haft et eksemplar af den pågældende titel stående for nyligt. Dette gøres ved at udelukke filialer, der har haft titlen stående for nyligt, hvis der er filialer i spil, der ikke har haft titlen stående for nyligt.

Parameteren angiver den andel af anvisningerne, hvor denne udelukkelse skal anvendes. For den enkelte anvisning anvendes parameterværdien som en sandsynlighed, så det set over en større mængde materialer bliver til en andel af det samlede antal anvisninger.

Hvis parameteren er "0", anvendes logikken aldrig.

Hvis parameteren er "100", anvendes logikken altid.

Hvis parameteren ligger mellem "0" og "100" (%), anvendes logikken med denne sandsynlighed. En værdi på "50" vil altså gennemsnitligt aktivere logikken i halvdelen af anvisningerne.

Den faktiske tidsgrænse for "for nyligt" styres af parameteren "Antal dage der kigges bagud for at finde titlers ophold på filialer".