Parameter: Antal dage der kigges bagud for at finde titlers ophold på filialer

Datatype:
Numerisk (antal døgn)
Minimum værdi:
0
Maksimum værdi:
-
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Parameteren angiver, hvor mange dage der skal kigges bagud for at beregne, hvilke filialer der har haft de forskellige titler stående "for nyligt".

Parameteren bruges til at beregne det datagrundlag, anvisningsalgoritmen anvender for at fordele materialer til filialer, der ikke har haft titlen stående for nyligt. Denne funktionalitet styres af parameteren "Fordel materialer til filialer, der ikke har haft titlen stående for nyligt".

Det samme datagrundlag anvendes til at beregne modtagerfilial i forbindelse med automatisk rotation, som flytter stillestående materialer til filialer, som ikke har haft titlen stående for nyligt.