Parameter: Anvend simpel anvisning

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter bestemmer, om anvisningsalgoritmen skal anvende en simplere logik for flyd, der kan være nyttig under indkøring af IMS.

Hvis denne parameter er sat til "Ja", anvendes simpel anvisning.

Hvis parameteren er sat til "Nej", anvendes den fulde anvisningsalgoritme.