Rapport: Liste over anvisninger

Denne rapport viser de anvisningsforespørgsler, IMS har svaret på indenfor en given periode.

Rapporten kan godt indeholde flere anvisningsforespørgsler for det samme materiale, inden det når på plads. Afhængig af, om materialet allerede var anvist (Anvisningsalgoritmen, direkte), vil anvisningsalgoritmen også kunne genbruge den eksisterende anvisning, og eventuelle efterfølgende anvisningsforespørgsler vil ikke fremgå af denne rapport. Dette styres af parameteren "Direkte anvisning er låst".

Hvis materialet er anvist til en opstillingsgruppe eller til et udstillingsforløb, så vil navnet på gruppen/forløbet fremgå i de respektive kolonner i resultatet.

Rapporten kan eventuelt begrænses til specifikke afleveringsfilialer, anviste filialer eller et specifikt materiale id.

Bemærk også at BS ikke sender anvisningsforespørgsler til IMS, hvis der er en reservation på det afleverede materiale. Det er derfor ikke alle afleveringer, der fremgår af rapporten.


Parametre


Output


Kolonner