Rapport: Titelstatistik

Denne rapport giver mulighed for at se titelstatistikken.

Der kan bl.a. anvendes de samme kriterier, som kan angives på livscyklusreglerne.

Rapportens output består af en stor mængde kolonner, der overordnet set indeholder titel-/materialeegenskaber, tal om den nuværende beholdning samt en opsummering af eksemplarernes historik. Værdien "antal materialedage" giver et samlet tal for, hvor mange dage titlens eksemplarer har været i beholdning – eksemplarer kan indgå og forsvinde i løbet af perioden. Der er desuden tal for, hvor mange % af tiden materialerne har været placeret på de forskellige placeringstyper.

Da en væsentlig del af titelstatistikken handler om materialernes udlånsadfærd, regnes de fleste tal kun på titlens udlånbare eksemplarer. I forhold til optælling af udlån og beregning af andel udlånt efter bestilling ses yderligere kun på de reserverbare eksemplarer.

Bemærk: Et materiale tæller i titelstatistikken som udlånt allerede fra det tidspunkt, det bliver frataget til en bestilling. I denne periode er materialet ikke tilgængeligt for andre lånere.

Parametre

Alle parametre er valgfri.


Output


Kolonner