Rapport: Titler med tvetydig periodika-status

Denne rapport viser, hvilke titler der både har eksemplarer med og uden periodika-information.

IMS modtager periodika-information fra BS i form af tre værdier for hvert materiale: År, nummer, og volume. Hvert af disse felter kan være udfyldt eller tomt.

Hvis en titel har blot ét eksemplar, der har angivet periodika-information, betragtes hele titlen som periodika i forhold til den automatiske livscyklushåndtering og vil så aldrig matche en livscyklusregel.

Hvis kun en del af en titels eksemplarer har periodika-information, kan det være tegn på, at der er fejl i materialedata. Specielt bør man være opmærksom på materialer på listen, som ikke er periodika.

Følgende materialer medtages ikke:


Parametre


Output


Kolonner