Rapport: Anvendelse af kategorier

Denne rapport giver et overblik over anvendelsen af kategorierne.

For hver kategori sammentælles, hvor mange titler – og indirekte også materialer – der har denne kategori.

Optællingen foretages både på baggrund af titlernes nuværende kategori og den kategori, titlerne ville få, hvis den automatiske livscyklushåndtering sættes til at skifte kategorier for titlerne.

Rapporten kan bruges til at se, om fordelingen af materialer på de forskellige kategorier passer til det forventede. Rapporten kan også bruges til at se, om der er kategorier, der ikke længere anvendes, og som derfor kan deaktiveres.

Følgende materialer medregnes ikke:

Titler uden medregnede materialer medregnes ikke.


Parametre


Output


Kolonner