Rapport: Anvendelse af deaktiverede grunddata

Denne rapport giver en liste over de materialer, som refererer BS-grunddata, som ikke er aktive i IMS.

Følgende materialer medtages ikke:

Ved at sætte parameteren i listen "Med i IMS"" kan man vælge, om rapporten skal afgrænses til materialer, der er med i IMS (vælg 'Ja') eller materialer, der er holdt udenfor IMS (vælg 'Nej').

Hvis der vælges '*', inkluderes både materialer der er med i IMS, samt materialer der er holdt udenfor IMS, i rapporten.

Kolonnerne i rapportens output viser kun de profil-værdier, der er deaktiverede i IMS.

Det kan være en god idé at kigge nærmere på disse materialers profiloplysninger i BS, da materialerne f.eks. kan have svært ved at matche opstillingsgrupper i IMS.


Parametre

Parameteren er valgfri.


Output


Kolonner