Rapport: Antal materialer på vej

Denne rapport giver et overblik over, hvor mange materialer der p.t. er på vej ud til de enkelte filialer.

Et materiale betragtes som "på vej" til en filial, hvis det enten er anvist til filialen eller frataget til afhentning på filialen. Materialer, der allerede er ankommet til destinationsfilialen, medregnes ikke.

Der tælles også, hvor mange materialer, der er registreret "sendt til central sortering". Disse materialer ses som på vej til central sorterings filialen, hvis en sådan er konfigureret.

Bemærk, at et materiale godt kan tælles med både som på vej til en udlånsfilial og sendt til central sortering.

Parametre

Output

Kolonner