Fratagne bestillinger

En frataget bestilling er en bestilling som i bibliotekssystemet er koblet til et specifikt materiale (et identificeret eksemplar), som nu er på vej til låneren. Betegnelsen anvendes også den anden vej, at materialet siges at være frataget til bestillingen.

Hvis en bestilling ikke er frataget, kaldes den ikke-frataget, og venter altså på et passende materiale.

Et materiale kan kun være frataget til én bestilling ad gangen, og en bestilling kan kun have ét frataget materiale. Når først en bestilling er blevet frataget, vil den som regel forblive frataget, indtil den slettes.

Et materiale kan fratages til en bestilling af BS – typisk i forbindelse med at materialet afleveres eller sorteres, og en ikke-frataget bestilling matcher materialet. Hvis flere bestillinger matcher materialet, bestemmer BS, hvilken bestilling materialet skal fratages til.

Materialet kan også fratages af IMS i forbindelse med fremfinding af en bestillingsordre.

Når et materiale i IMS er registreret som frataget, er det "blokeret" for at komme i betragtning til andre ordrer, herunder bestillingsordrer, opfyldningsordrer, reduktionsordrer mv. Der kan dog blive oprettet en fejlretningsordre, hvis materialet befinder sig et sted, hvor et frataget materiale ikke burde være placeret.

IMS står ikke for anvisning af fratagne materialer, da det forudsættes, at BS sørger for, at materialet dirigeres til en reserveringshylde på bestillingens afhentningsfilial.