P05 Gennemsnitstykkelser for materialer

Dette skærmbillede anvendes til at håndtere de grundlæggende data, IMS skal bruge for at kunne beregne tykkelsen af de enkelte materialer.

Denne skærm anvendes til at indtaste disse grundlæggende data i følgende faner:


Kolonnen med rækkefølge, som er vist på begge faner, har følgende betydning:
Rækkefølgen er et prioriteringsnummer med 1 som højeste prioritet. Princippet er, at prioriteringsnumrene til enhver tid er en ubrudt række fra 1 til antallet af rækker. Når der oprettes en ny række, gøres automatisk plads på den position i prioriteringsrækkefølgen, man har givet den nye række.

Eksempel 1:
Hvis der i forvejen ligger 10 rækker, og man opretter en ny med prioritet 7, så vil den nye række få prioritet 7, og de eksisterende rækker med prioritet 7 til 10 får nu prioriteten 8 til 11. Tilsvarende, hvis der slettes en række, rykker de efterfølgende rækker en plads op. Redigeres prioriteringsnummeret for en eksisterende række, vil rækkerne mellem det gamle nummer og det nye nummer rykke en plads op/ned.

Eksempel 2:
Har man eksempelvis rækker med prioritet 1 til 6, og man redigerer rækken med prioritet 2, så den får prioritet 4, så vil rækken med nummer 3 få nummer 2, og rækken med nummer 4 får nummer 3. Derefter får den redigerede række nummer 4. Det bliver samlet set samme effekt, som hvis man havde slettet rækken med prioritet 2 og oprettet en ny med prioritet 4. Det er altså ikke muligt at lave "huller" i prioriteringssekvensen, ligesom det ikke er muligt at lave flere rækker med samme prioritet.

Man angiver blot det prioriteringsnummer, den nye/ændrede række skal have, og de eksisterende rækker rykkes automatisk op/ned i prioriteringen, så det passer. Indtaster man et prioriteringsnummer, der er større end antallet af rækker (eller lader feltet være blankt), bliver rækken indsat sidst i prioriteringen. Det er således ikke nødvendigt på forhånd at have en plan for udnyttelsen af nummerserien. Der er i princippet ingen grænse for, hvor mange rækker der kan lægges ind – og derfor heller ingen grænse for, hvor stort prioriteringsnummeret kan blive.

HOVEDSIDE (P05): Gennemsnitstykkelser for materialer

Element Beskrivelse
Felt til default sidetykkelse Viser default sidetykkelse i enheden millimeter (systemparameter)
Felt til default omslagstykkelse Viser default omslagstykkelse i enheden millimeter (systemparameter)
Felt til default materialetykkelse Viser default materialetykkelse i enheden millimeter (systemparameter)
Faneblade


FANEBLAD #1 PÅ P05: Med sidetal

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun materialetykkelser der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
Tabel med materialetykkelser for materialer med sidetal Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Rækkefølge
 • Afdelingstype
 • Opstilling
 • Delopstilling
 • Materialegruppe
 • Materialetype
 • Klassifikationsinterval
 • Sidetykkelse
 • Omslagstykkelse
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser 'Redigér materialetykkelse'-dialog med detaljerede oplysninger for den valgte materialetykkelse
'Tilføj'-knap Åbner tom 'Redigér materialetykkelse'-dialog til oprettelse af ny materialetykkelsesangivelse
'Slet'-knap Sletter den valgte materialetykkelsesangivelse
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser 'Redigér materialetykkelse'-dialog med detaljerede oplysninger for den valgte materialetykkelse, men oplysningerne kan ikke redigeres

FANEBLAD #2 PÅ P05: Uden sidetal

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun materialetykkelser der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
Tabel med materialetykkelser for materialer uden sidetal Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Rækkefølge
 • Afdelingstype
 • Opstilling
 • Delopstilling
 • Materialegruppe
 • Materialetype
 • Klassifikationsinterval
 • Materialetykkelse
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser 'Redigér materialetykkelse'-dialog med detaljerede oplysninger for den valgte materialetykkelse
'Tilføj'-knap Åbner tom 'Redigér materialetykkelse'-dialog til oprettelse af ny materialetykkelsesangivelse
'Slet'-knap Sletter den valgte materialetykkelsesangivelse
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser 'Redigér materialetykkelse'-dialog med detaljerede oplysninger for den valgte materialetykkelse, men oplysningerne kan ikke redigeres

DIALOG (P05.1): Redigér materialetykkelse

Læs mere om klassifikationsintervaller under tekstuelle intervaller samt 'Beregning af et materiales tykkelse'.
En uddybende beskrivelse af begrebet rækkefølge er beskrevet i toppen af denne side.

Element Beskrivelse
Valgliste med afdelingstyper Her vælges en afdelingstype. Der kan vælges enten 'Børn' eller 'Voksen'.
Valgliste med opstilling Angiver opstilling for definitionen.
Valgliste med delopstilling Angiver delopstilling for definitionen.
Valgliste med materialegruppe Angiver materialegruppe for definitionen.
Valgliste med materialetype Angiver materialetype for definitionen.
Klassifikationsinterval Angiver en bestemt klassifikation og indtastes som et tekstuelt interval.

Med sidetal:

Felt til sidetykkelse Angiver sidetykkelse for den specifikke angivelse af materialetykkelse
Felt til omslagstykkelse Angiver omslagstykkelse for den specifikke angivelse af materialetykkelse

Uden sidetal:

Felt til materialetykkelse Angiver materialetykkelse, hvis materialet ikke har angivet sidetal

Fælles:

Felt til plads i rækkefølgen Angiver pladsen i rækkefølgen for den specifikke angivelse af materialetykkelse