P07 IMS statusser

På denne side administreres oversigten over de mulige statusser, som materialer og transportenheder kan have i IMS. For hver status angives, om materialer med denne status skal fremstå som tilgængelige eller ikke-tilgængelige i BS, og om denne status er aktiv (dvs. at enheder kan tildeles denne status) eller inaktiv. Eksempler på statusser:

Bemærk: Der er ingen direkte sammenhæng mellem IMS' statusser og BS' statusser.


HOVEDSIDE (P07): IMS statusser

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun statusser der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
'Medtag inaktive statusser'-afkrydsningsfelt Inaktive statusser kan enten vises eller skjules
Tabel med statusser Følgende oplysninger vises i tabellen
  • IMS status
  • Vis som tilgængelig i BS (ja/nej)
  • Aktiv (ja/nej)
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser 'Indtast oplysninger for IMS status'-dialog med detaljerede statusoplysninger for den valgte IMS status (dialogboksforklaring)
'Opret'-knap Åbner tom 'Indtast oplysninger for IMS status'-dialog til oprettelse af ny status (dialogboksforklaring)
'Slet'-knap Sletter den valgte IMS status
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser 'Indtast oplysninger for IMS status'-dialog med detaljerede statusoplysninger for den valgte IMS status, men oplysningerne kan ikke redigeres (dialogboksforklaring)


DIALOG (P07.1): Indtast oplysninger for IMS status

Denne dialog anvendes både til redigering af eksisterende og oprettelse af ny IMS status.

Element Beskrivelse
Felt til statusnavn Unikt navn til at identificere IMS statussen
'Vis som tilgængelig i BS'-afkrydsningsfelt Sættes et flueben i dette felt vil materialer, der er placeret i en transportenhed med denne status, være vist som tilgængelige i BS
'Aktiv'-afkrydsningsfelt Angiver om statussen er aktiv

Bemærk: Ved ændring i tilgængeligheden for en status skal BS notificeres om ændret tilgængelighed for alle de berørte materialer (materialer i transportenheder med den pågældende status). Afhængig af antallet af berørte materialer må der derfor forventes noget ventetid ved gemning af denne type ændringer.