P11 Kategorier

Her administreres de kategorier, som materialerne (FAUST-numrene) er opdelt i. Hver kategori har en tilknyttet kategorikonsekvens, som styrer, i hvilke tilfælde materialerne i denne kategori sendes til materialehotel. Kategorikonsekvenserne er grundlæggende defineret i IMS, men kan justeres af brugeren ved hjælp af en indstillelig værdi. Eksempelvis kan man oprette en kategori kaldet ”Altid materialehotel” og tilknytte en kategorikonsekvens, som indstilles således, at materialer i denne kategori altid sendes til et materialehotel uanset filialernes beholdning. Kategorionsekvenserne er beskrevet under Kategorikonsekvenser.

Kategorier kan oprettes efter behov, og kategorier kan gøres inaktive og senere slettes. Alle kategorier kan beskrives med en fri tekst, så det eksempelvis kan beskrives, hvilken effekt den specifikke indstilling af en grundregel har for materialerne i den specifikke kategori.


HOVEDSIDE (P11): Kategorier

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun kategorier der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
'Medtag inaktive kategorier'-afkrydsningsfelt Inaktive kategorier kan enten vises eller skjules
Tabel med kategorier Følgende oplysninger vises i tabellen
  • Name
  • Beskrivelse
  • Kategorikonsekvens
  • Parameter værdi
  • Aktiv (ja/nej)
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser Indtast oplysninger for kategori-dialog med detaljerede kategorioplysninger for den valgte kategori
'Opret'-knap Åbner tom Indtast oplysninger for kategori-dialog til oprettelse af ny kategori (dialogboksforklaring)
'Slet'-knap Sletter den valgte kategori
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser Indtast oplysninger for kategori-dialog med detaljerede kategorioplysninger for den valgte kategori, men oplysningerne kan ikke redigeres (dialogboksforklaring)

DIALOG (P11.1): Detaljer for kategori

Denne dialog anvendes både til redigering af eksisterende og oprettelse af ny kategori. En detaljeret gennemgang af indstillingerne på denne dialog findes under kategorier og kategorikonsekvenser.

Element Beskrivelse
Felt til kategorinavn Unikt navn til at identificere kategorien
Felt til beskrivelse Detaljeret beskrivelse af kategorien
Valgliste med kategorikonsekvenser Der vælges en kategorikonsekvens, som skal tilknyttes kategorien
Felt til parameterværdi Værdi tilknyttet den angivne kategorikonsekvens, hvis denne kræver en værdi. Konsenvenserne er beskrevet under Kategorikonsekvenser. Valglisten til højre for indtastningsfeltet angiver, om indtastningen er i styk eller procent. Valglisten vil kun være aktiv, hvis der skal indtastes en numerisk værdi.
'Aktiv'-afkrydsningsfelt Angiver om kategorien er aktiv