Kategorikonsekvenser

Kategorikonsekvensen beskriver, hvornår anvisningsalgoritmen skal fordele materialerne til et materialehotel. Et materiale får sin kategorikonsekvens gennem sin titel og dennes kategori.

Nogle af kategorikonsekvenserne medfører en helt fast regel, mens andre desuden kræver angivelse af en justérbar parameter, når den anvendes på en kategori. Parameteren gælder alle materialer med den pågældende kategori, men det er muligt at definere flere forskellige kategorier, der bruger samme kategorikonsekvens men med forskellige værdier for parameteren.


Simple kategorikonsekvenser

De simple kategorikonsekvenser kigger udelukkende på, hvor mange eksemplarer af den pågældende titel der befinder sig på (eller er anvist til) de enkelte udlånsfilialer.

Jævn fordeling
Kategorikonsekvens: Fordel jævnt til udlånsfilialerne, selv om det vil overskride meter-maks.
Beskrivelse: Materialerne fordeles antalsmæssigt jævnt blandt udlånsfilialerne. Materialet placeres kun på materialehotel, hvis der ikke er nogen matchende opstillingsgruppe på udlånsfilialerne. Placering i opstillingsgrupper helt uden kapacitet tillades dog ikke.

Aldrig hotel
Kategorikonsekvens: Fordel til udlånsfilialerne, selv om det vil overskride meter-maks.
Beskrivelse: Materialet placeres kun på materialehotel, hvis der ikke er nogen matchende opstillingsgruppe på udlånsfilialerne. Placering i opstillingsgrupper helt uden kapacitet tillades dog ikke.

A
Kategorikonsekvens: Fordel aldrig til materialehotel, hvis der er hyldeplads på udlånsfilialerne - uanset eksemplar-min/maks.
Beskrivelse: Materialehotel benyttes kun som sidste udvej, når der ikke er fysisk plads på udlånsfilialerne.

X
Kategorikonsekvens: Fordel til materialehotel, hvis alle udlånsfilialer er over eksemplar-maks.
Beskrivelse: Udlånsfilialerne fyldes til eksemplar-maks, "overskud" holdes på hotel.

Y
Kategorikonsekvens: Fordel til materialehotel, hvis alle udlånsfilialer er over eksemplar-min.
Beskrivelse: Udlånsfilialerne fyldes til eksemplar-min, "reserven" holdes på hotel.

D
Kategorikonsekvens: Fordel altid til materialehotel.
Beskrivelse: Materialet placeres aldrig på udlånsfilialerne (gælder dog ikke materialer med fast tilhør på en filial).

Komplekse kategorikonsekvenser

Med de komplekse kategorikonsekvenser er det muligt at få anvisningsalgoritmen til at tage med i betragtningerne, hvor mange eksemplarer af den pågældende titel, der allerede befinder sig på (eller er anvist til) et materialehotel. Den valgte kategorikonsekvens kombineres med et tal x, der angiver, hvor mange eksemplarer der ønskes placeret på materialehotel.

Parameteren x kan angives i et absolut antal materialer, eller den kan angives som en %-del af den samlede beholdning (både udlånte og ikke-udlånte materialer tælles med). Angives parameteren til f.eks. 25%, og den samlede beholdning af en titel er på 12 eksemplarer, så vil materialehotellerne favoriseres med 3 eksemplarer af denne titel (se detaljer for de enkelte kategorikonsekvenser nedenfor). Da en kategori typisk er gældende for mange titler hver med forskelligt antal materialer, vil antallet af materialer anvist til materialehotel således afhænge af det samlede antal materialer af den pågældende titel.

P-x
Kategorikonsekvens: Fordel til materialehotel, hvis alle udlånsfilialer er over eksemplar-maks, og materialehotellerne har under x eksemplarer.
Beskrivelse: Udlånsfilialerne fyldes til eksemplar-maks, hvorefter hotellerne får x eksemplarer, hvorefter resten fordeles til udlånsfilialerne.

Q-x
Kategorikonsekvens: Fordel til materialehotel, hvis alle udlånsfilialer er over eksemplar-min, og materialehotellerne har under x eksemplarer. Er alle udlånsfilialer over eksemplar-maks, fordeles til materialehotel.
Beskrivelse: Når alle udlånsfilialer har opnået eksemplar-min, placeres op til x eksemplarer på hotel, derefter fyldes udlånsfilialerne op til eksemplar-maks, hvorefter resten går på materialehotel.

R-x
Kategorikonsekvens: Fordel til materialehotel, hvis alle udlånsfilialer er over eksemplar-min, eller materialehotellerne har under x eksemplarer.
Beskrivelse: Materialer fordeles til hotel, indtil hotellerne har x eksemplarer, derefter fyldes udlånsfilialerne op til eksemplar-min, hvorefter resten går på materialehotel.

S-x
Kategorikonsekvens: Fordel til materialehotel, hvis materialehotellerne har under x eksemplarer.
Beskrivelse: x eksemplarer fordeles til materialehotel, hvorefter resten placeres på udlånsfilialerne.

De simple kategorikonsekvenser (A, X, Y, D) kan i øvrigt opnås ved at anvende de avancerede kategorikonsekvenser (P, Q, R, S) sammen med en parameterværdi x som hhv. 0% og 100%. Sammenhængen er vist i nedenstående skema.

Kategorikonsekvens x = 0 % x = 100 %
P-x A X
Q-x X Y
R-x Y D
S-x A D

Eksempel 1:
For en kategori vælges kategorikonsekvensen S med parameteren 2.
Dette betyder, at der fordeles 2 eksemplarer til materialehotel og resten til udlånsfilialerne.

Eksempel 2:
For en kategori vælges kategorikonsekvensen Q med parameteren 10%.
Dette betyder, at når alle udlånsfilialerne har opnået deres eksemplar-min, fordeles 10% af systemets samlede beholdning til materialehotel, og derefter fyldes udlånsfilialerne op til deres eksemplar-max.