P16 Flydkoder

Flydkoderne fra BS indeholder en kode og et tilhørende navn. Denne side giver mulighed for at se kode og navn for en flydkode, og for at redigere, hvorvidt flydkoden er aktiv eller inaktiv.

Afhængigt af systemts indstilling og brugerens rettigheder, kan det også være muligt at redigere navn og kode for flydkoden.

Hint: Når flere flydkoder skal deaktiveres på samme tid, er det praktisk at medtage inaktive flydkoder i oversigten ved at markere afkrydsningsfeltet 'Medtag inaktive'. Det sikrer, at oversigten ikke hopper til toppen, hver gang en flydkode bliver deaktiveret.

HOVEDSIDE (P16): Flydkoder fra BS

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun flydkoder der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
'Medtag inaktive flydkoder'-afkrydsningsfelt Inaktive flydkoder kan enten vises eller skjules
Tabel med flydkoder Følgende oplysninger vises i tabellen
  • Kode
  • Navn
  • Beskrivelse
  • Anvender afdelingsskift
  • Afdelingstype (flydkoder uden afdelingstype vises som <Begge>)
  • Aktiv (ja/nej)
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Rediger'-knap Viser dialog med detaljerede oplysninger for den valgte flydkode (dialogboksforklaring)
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialog med detaljerede oplysninger for den valgte flydkode, men oplysningerne kan ikke redigeres (dialogboksforklaring)

DIALOG (P16.1): Redigér flydkode

Element Beskrivelse
Felt til kode Unik kode til at identificere flydkoden
Felt til navn Navn til den valgte flydkode
Felt til beskrivelse Tekst til at beskrive den valgte flydkode
Valgliste med typer Her vælges en afdelingstype til den valgte flydkode. Der kan vælges enten 'Børn' eller 'Voksen', og det bruges primært til at matche materialerne med tykkelsesdefinitionerne i forbindelse med beregning af et materiales tykkelse.

Bemærk: Ændres afdelingstypen, så bør filialkonfigurationernes flydmedlemskaber samtidig kontrolleres.
'Anvender afdelingsskift'-afkrydsningsfelt Angiver om flydkoden anvender afdelingsskift (relevant på skærmene Flydmedlemskaber og Redigér flydmedlemskab)
'Aktiv'-afkrydsningsfelt Angiver om flydkoden er aktiv