Nøddrift

I tilfælde af fejl i den trådløse forbindelse til den mobile enhed er der alligevel mulighed for at anvende udvalgte funktionaliteter. Nøddriftsfunktionaliteten kan aktiveres, når logon-funktionen ikke kan få kontakt til IMS-serveren (Log på). I stedet for logon-oplysninger skal der kun vælges filial. Listen af filialer er gemt på enheden fra seneste logon.

Når mobilklienten er i nøddrift, er det øverste informationsfelt og toppen af menuen markeret med rød baggrund. Menuen indeholder desuden kun de funktioner, der kan bruges uden forbindelse til IMS-serveren. Disse funktioner kan dog bruges helt normalt.

Registreringer foretaget under nøddrift gemmes på den mobile enhed, og afleveres til IMS-serveren, når forbindelsen er genoprettet og en bruger logger på.


Funktionsoversigt under nøddrift


Funktionssammenligning på tværs af driftssituationer

IMS-funktionalitet Normal Midlertidig uden forbindelse Nøddrift
Log på - -
Til central sortering
Skift transportenhed ved afkast Ingen kontrol af om transportenheden er tom Ingen kontrol af om transportenheden er tom
Fremfinding Funktionen kan ikke startes op -
Klargøring til opsætning - -
Flyt til hylde
Sat på plads
Sat på plads i udstilling
Hvad står der i IMS om... - -
Tjek korrekt levering af transportenhed Transportenheden registreres på filialen uden kontrol af destinationen -
Læg i transportenhed
Ny status på transportenhed
Statusoptælling Optælling kan ikke påbegyndes, uventede materialer betragtes som ulovlige -
Tilknyt ny label til... - -
Grovsortering - -
Hjælp - -
Skift adgangskode - -
Log af
(besked til brugeren hvis registreringerne på enheden ikke er afleveret)
Nøddrift kan altid afsluttes