Tjek korrekt levering af transportenhed

"Tjek korrekt levering af transportenhed" skal sikre, at transportenheder modtaget fra en anden filial (f.eks. fra central sortering) ikke er blevet afleveret forkert. Først skannes transportenheden, og IMS verificerer, at transportenheden kun indeholder materialer, der skal havne på den lokale filial. Det registreres, at transportenhedens placering nu er filialen (den flyttes fra dens tidligere placering), men den beholder sin nuværende status. Hvis transportenheden indeholder materialer, der skulle have været sendt et andet sted hen, vises en advarsel. Funktionen består af følgende skærm:


Skan transportenhed

Modtagne transportenheder skannes for at verificere, at de er afleveret korrekt. Kun hvis transportenheden indeholder materialer, der skulle have været sendt et andet sted hen, vises en advarsel.

Hvis den skannede transportenhed er afleveret forkert, så vil mobilklienten give en besked, eventuelt med angivelse af hvilken filial transportenheden skulle have været afleveret på. En liste over materialerne i transportenheden med deres destination kan hentes ved tryk på "Vis transportenhedens indhold".