Tjek korrekt levering af transportenhed

"Tjek korrekt levering af transportenhed" anvendes til at udføre modtagekontrol, dvs. sikre, at transportenheder modtaget fra en anden filial (f.eks. fra central sortering) ikke er blevet afleveret forkert.

Funktionen kan også anvendes mere generelt til at få information om, hvordan indholdet i en transportenhed skal håndteres.

Når en transportenhed skannes, viser IMS information om transportenhedens indhold, og hvor indholdet skal hen. Det registreres desuden, at transportenhedens placering nu er filialen (den flyttes fra dens tidligere placering), men den beholder sin nuværende status.

Funktionen består af følgende skærmbilleder:


Skan transportenhed

En transportenhed skannes, og der vises liste med en oversigt over materialerne i transportenheden. Øverst vises en samlet konklusion, der også tager hensyn til, hvilke kombinationer IMS er konfigureret til at acceptere.

Ved at trykke på "Vis materialer" fås en liste over de enkelte materialer i transportenheden med deres destination angivet.

Bemærk: Med 'long touch' på et element fra listen med materialer kopieres materiale-ID og kan bruges i andre funktioner vha. Android 'Indsæt'.

Materialelisten lukkes ved at trykke "Tilbage".