Sat på plads i udstilling

Materialer, der er blevet sat på plads i en udstilling, registreres med denne funktion. Der kan skannes både materialer, transportenheder og lokaliteter. Skannes en transportenhed eller lokalitet, registreres alle materialer i transportenheden/på lokaliteten som sat på plads i udstillingen, og transportenheden/lokaliteten er efterfølgende tom. Følgende trin skal gennemføres for at foretage registreringen:


Skan materiale, transportenhed eller lokalitet

Skærmen tillader skan af både materialer, transportenheder og lokaliteter. Når skanningen er foretaget, er materialet eller alle materialer i transportenheden / på lokaliteten registreret ind på en lokalitet i den udstilling, de er anvist til.

Hvis det skannede materiale eller et eller flere materialer i den skannede transportenhed/lokalitet ikke er anvist til en udstilling på filialen, fås i stedet en fejl fra flyttekontrollen, og registreringen gennemføres ikke.

Der vises en meddelelse på skærmen, når materialet, transportenheden eller lokaliteten er blevet skannet. Nederst vises antallet af materialer ved seneste skanning, men kun hvis indstillingen "Kontrol af flytteskanning" er slået til.