Titler

Begrebet titel konfigureres med et FAUST-nummer, og dækker over en unik udgivelse. En titel indeholder følgende:

Titlerne overføres til IMS fra BS og benyttes til at oprette materialer. Der kan være et vilkårligt antal materialer (eksemplarer) af en given titel.