Parameter: Materialehotel prioritering

Datatype:
Numerisk (enhed: -)
Minimum værdi:
0
Maksimum værdi:
100
Må være tomt:
Ja
Kan sættes på systemniveau:
Nej
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter angiver materialehotellets prioritet og styrer den rækkefølge, materialehotellerne fyldes op.

Når et materiale skal anvises til et materialehotel, undersøger IMS efter tur, om der er plads på de forskellige materialehoteller. Hvis der er tale om et materiale med fast tilhør, prøves først den faste filials evt. angivne foretrukne materialehotel (parameteren "Foretrukket materialehotel"). Dernæst prøves de forskellige materialehoteller i den rækkefølge, der angives af denne parameter for de enkelte materialehoteller. Materialehoteller med mindre værdier prøves først.

Alle materialehoteller bør have forskellige værdier for denne parameter (f.eks. 1, 2, 3, ...). Hvis flere materialehoteller har samme prioritering, er det ikke veldefineret, hvilket materialehotel anvisningsalgoritmen vælger.

Parameteren kan sættes på alle filialer, men har kun effekt på de filialer, der er markeret som materialehotel via parameteren "Filialen er et materialehotel".

Læs mere om materialehoteller og anvisningsalgoritmen.