Parameter: Tidsfrist for fejlretningsordrer for materialer placeret i aktive udstillingsforløb uden udst.grp. match

Datatype:
Numerisk (antal døgn)
Må være tomt:
Ja
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Parameteren styrer, om den automatiske fejlretning opretter fejlretningsordrer på materialer, der er registreret på en lokalitet, der tilhører et aktivt udstillingsforløb, men hvis udstillingsgruppe ikke matcher materialet.

Er parameteren ikke sat, oprettes ikke fejlretningsordrer.

Er parameteren sat, angiver værdien, hvor lang tid der skal gå, før der oprettes fejlretningsordrer til forkert placerede materialer.

Der regnes i hele døgn målt fra den seneste registrering på materialet til tidspunktet for kørslen af det job, der foretager fejlretningen (kører typisk om natten). Sættes parameteren til 0, fejlrettes alle de relevante materialer ved førstkommende kørsel. Sættes parameteren til 1, fejlrettes de materialer, der har ligget stille i mindst 1 døgn, osv.

Foretages en anden registrering på materialet, inden tidsfristen udløber, fejlrettes materialet ikke.

Bemærk: Denne type fejlretningsordrer vil også blive dannet, hvis lokaliteterne anvendt til ét udstillingsforløb efterfølgende anvendes til et andet udstillingsforløb, uden at materialerne fra det første udstillingsforløb registreres fjernet. Ligeledes dannes disse ordrer, hvis man ved en fejl har anvendt den samme lokalitet til flere samtidige udstillingsforløb.