Udstillingsgrupper

En udstillingsgruppe er et udsnit af materialer, der kan danne grundlag for et eller flere udstillingsforløb. En udstillingsgruppe er således ikke tilknyttet en filial.

Materialeudsnittet kan bestå af både eksplicit udpegede materialer og titler samt af materialer, der tilhører udstillingsgruppen via definitioner, der matcher materialernes profiloplysninger. Ud fra profiloplysninger kan man også definere et udsnit af materialer der skal ekskluderes fra udstillingsgruppen.

For at et materiale effektivt kan tilhøre en udstillingsgruppe skal det være del af en udlånbar materialegruppe, ikke være slettet eller kasseret, og via filial og afdeling være med i IMS.

Bemærk: I alle tilfælde beregnes match i den natlige databehandling i forbindelse med Automatisk opfyldning af udstillingsforløb. Det betyder i praksis, at en ændring i udstillingsgruppen først bliver effektiv dagen efter - også i forbindelse med anvisning.