Parameter: Reducér flydende materialer før faste materialer

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Når den automatiske livscyklushåndtering skal reducere beholdningen af en titel, skal der udpeges ét konkret eksemplar til den dannede reduktionsordre. Denne parameter hjælper med at styre, hvilket eksemplar der udpeges.

Denne parameter angiver, om flydende materialer skal prioriteres frem for faste materialer, når der genereres reduktionsordrer.

Hvis parameteren er sat til "Ja", indgår fast/flydende som et element i prioriteringen af materialerne, når det skal udpeges, hvilket eksemplar der skal kasseres. Flydende materialer kasseres før de faste materialer.

Hvis parameteren er sat til "Nej", skelnes der ikke mellem faste og flydende materialer i udvælgelsen.

Bemærk: Denne parameter har ingen indflydelse på, hvor mange materialer der reduceres. Det er kun udvælgelsen af det konkrete eksemplar af en given titel, der påvirkes.

Se beskrivelsen af reduktion af beholdningen for den komplette beskrivelse af, hvordan et eksemplar udvælges til reduktion.