Parameter: Antal dage der kigges bagud på titler med klassifikationsgruppe "Musik"

Datatype:
Numerisk (antal døgn)
Minimum værdi:
90
Maksimum værdi:
730
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Parameteren angiver, hvor mange dage der skal kigges bagud, når der beregnes titelstatistik for titler, der hører til klassifikationsgruppen "Musik".

Parameteren styrer altså, hvor langt der kigges bagud i materialernes historik for at beregne titlens udlånsadfærd. Dette er en væsentlig del af datagrundlaget for den automatiske livscyklushåndtering.

Bemærk: En længere periode giver ikke nødvendigvis et mere retvisende billede. Udlånsmønsteret for en titel ændrer sig jo netop over tid, og jo længere beregningsperioden er, jo længere tid varer det, inden disse ændringer slår fuldt igennem i titelstatistikken.