Parameter: Central sorter filial anvendes kun til sortering

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne systemparameter angiver, om den filial, der anvendes til central sortering (parameteren "Central sorter filial"), ikke samtidig anvendes som udlånsfilial eller materialehotel.

Hvis denne parameter er sat til "Ja", har man ikke mulighed for at registrere materialer "til central sortering" via mobilklienten, da dette ikke giver mening på en filial, der udelukkende anvendes til central sortering.