Til central sortering

Materialer, der er blevet sendt til central sortering, registreres med denne funktion. Der kan skannes både materialer, transportenheder og lokaliteter. Skannes en transportenhed eller en lokalitet, registreres alle materialer i transportenheden/på lokationen som sendt til central sortering, og transportenheden/lokaliteten er efterfølgende tom.

Bemærk at denne funktion kan være slået fra. Hvis man er logget ind på filialen, hvor der sker central sortering, og filialen er konfigureret til udelukkende at have central sortering, så vil funktionen ikke blive vist (se evt. "Central sorter filial anvendes kun til sortering").

Følgende trin skal gennemføres for at foretage registreringen:


Skan materiale, transportenhed eller lokalitet

Skærmen tillader skan af både materialer, transportenheder og lokaliteter. Når skanningen er foretaget, er materialet eller alle materialer på transportenheden/lokaliteten registreret som "sendt til central sortering". Det betyder, at placeringstekst og IMS-status på de enkelte materialer sættes til "Sendt til central sortering".

Denne funktion har afgørende betydning for IMS' intelligente fejlrettelse. Når et materiale/en lokalitet/en transportenhed er skannet 'sendt til central sortering', holder IMS øje med, at det rent faktisk dukker op inde ved den centrale sorteringsrobot inden for et konfigurerbart stykke tid, og hvis det ikke dukker op, kasserer IMS det som bortkommet. Det er derfor vigtigt, at du husker at skanne materialer/lokaliteter/transportenheder ”Til central sortering”.

Nederst vises antallet af materialer ved seneste skanning, men kun hvis indstillingen "Kontrol af flytteskanning" er slået til.