Parameter: Kassationsårsag anvendt ved mobil kassation

Datatype:
Kassationskode
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter bestemmer, hvilken kassationskode et materiale skal kasseres med i BS, når man ved fremfinding på den mobile enhed vælger at kassere materialet.

Anvendes Cicero, skal denne parameter typisk sættes til "<ka> Kasseret".

Bemærk: Ved håndtering af kassationsordrer på den mobile enhed anvendes den kassationskode, der blev angivet ved oprettelse af kassationsordren.