Rapport: Materialer, der er placeret på hotel, selv om de har fast tilhør

Denne rapport lister de materialer, der p.t. er placeret på et materialehotel, selv om materialet har fast tilhør på en anden filial.

Materialerne er typisk blevet anvist til materialehotel på grund af pladsmangel i opstillingsgruppen på den faste filial.

Kun materialer, der matcher en opstillingsgruppe på den faste filial, medtages. Materialer, der ikke matcher en opstillingsgruppe, kan ses i rapporten "Materialer, der ikke lovligt må sættes på plads på nogen filial".

Man kan vælge at få vist materialer, der er placeret på et specifikt materialehotel, ved at benytte parameteren "Materialehotel" og vælge et materialehotel fra listen.

Følgende materialer medregnes ikke:

Parametre


Output


Kolonner