Rapport: Fejlagtigt placerede fratagne materialer, der er forsøgt fremfundet

Denne rapport giver en liste over fratagne materialer, der er forkert placerede, og som ikke blev fundet ved fremfinding.

Rapporten tager udgangspunkt i samme regler som de automatiske fejlretningsordrer for fratagne materialer.

Da fratagne materialer ikke kan kasseres (meldes bortkommet) i IMS, men skal håndteres i BS, bliver materialerne ikke kasseret i IMS, når en bruger i mobilklienten melder materialet "ikke fundet". Denne rapport kan bruges til at finde de materialer, hvor dette er forekommet.

Rapporten anvender samme systemparametre, som styrer dannelsen af fejlretningsordrer for de fratagne materialer:

Disse parametre skal derfor være udfyldt, for at materialer i de pågældende fejlsituationer medtages i rapporten. De konfigurerede tidsgrænser er ikke væsentlige for rapporten.

Følgende skal gælde for materialerne, for at de medtages i rapporten:


Parametre


Output


Kolonner