Klargøring til opsætning

Formålet med klargøring til opsætning (også kaldet finsortering) er at fordele de materialer, der ankommer til en filial i usorterede transportenheder, der gør den efterfølgende opsætning nemmest. Typiske finsorteringsopdelinger kan være "Voksen" eller "Musik", og disse defineres gennem IMS-webklienten. Materialerne fordeles i første omgang til transportenheder, som efterfølgende kan sættes på plads både i fysisk forstand og gennem en registrering fra funktionen "Sat på plads".

Ved klargøring til opsætning laves der automatisk et "Tjek korrekt levering af transportenhed", så brugeren får besked om materialer, der ikke skal være på filialen, og så transportenheden registreres på filialen (den flyttes fra dens tidligere placering).

For at sikre korrekte registreringer i IMS skal der være skannet en transportenhed til en finsorteringsopdeling, før de indkomne transportenheder eller materialer kan gøres klar til opsætning.

Der er også muligt at skanne et enkelt materiale for at se, hvilken finsorteringsopdeling materialet tilhører.

Når en hel transportenhed gøres klar til opsætning, vises antallet af materialer til hver opdeling. Brugeren sorterer efterfølgende selv materialerne uden at skanne hvert enkelt materiale. Følgende trin skal gennemføres for at foretage klargøring til opsætning:


Skan transportenhed eller materiale

Skærmen tillader både skan af materialer og transportenheder. Hvis der ikke er koblet nogen transportenheder til de enkelte finsorteringsopdelinger, trykkes der på linjen, og transportenheden kan så skannes. Transportenheder der bruges til klargøring til opsætning, flyttes automatisk til filialen, hvis de ikke allerede er registreret på filialen.

Efterfølgende kan der skannes et materiale eller en transportenhed, og mobilklienten viser, hvilken opdeling materialet skal lægges i. Et tal ud for den respektive opdeling indikerer, at der er skannet et materiale til denne specifikke opdeling. Ved skanning af en transportenhed kan der vises tal ud for flere opdelinger samtidigt.

Hvis der skannes en transportenhed, som skal til reservationshylde, vises følgende meddelelse på skærmen.

Hvis der skannes en transportenhed før, der er tilkoblet transportenheder til opdelingerne, vises følgende meddelelse på skærmen. Hvis man trykker på "Vis detaljer", så vises en liste med alle materialerne og deres opdeling. Materialer til finsorteringsopdelinger, som mangler tilkoblede transportenheder, vises øverst med rød tekst.

Hvis materialerne i en transportenhed er til en anden filial, så vises følgende besked, eventuelt med angivelse af hvilken filial transportenheden skulle have været afleveret på. En liste over materialerne i transportenheden med deres destination kan hentes ved tryk på "Vis transportenhedens indhold".