Finsortering

Finsortering er en proces, hvor man på den enkelte filial sorterer de materialer, der skal sættes på plads på filialen. Det kan dreje sig om materialer modtaget fra en anden filial (evt. centralt sorteret), eller det kan være materialer afleveret lokalt på filialen. Se også emnet "Materialebevægelser og sorteringer".

De materialer, der skal sættes på plads, er typisk ikke i forvejen sorteret efter, hvor på filialen, de hører til. Formålet med finsorteringen er at opdele materialerne i et antal mindre "bunker" (finsorteringsopdelinger) for at lette opgaven med fysisk at sætte materialerne på plads. Antallet af disse finsorteringsopdelinger varierer typisk efter filialens størrelse, men et eksempel kunne være "Børn", "Voksen" og "Musik".

Rent praktisk foregår finsorteringen ved, at der forberedes en ny transportenhed (oftest en bogvogn) til hver af finsorteringsopdelingerne, hvorefter materialerne enkeltvis tages fra de transportenheder, de ligger i, og placeres i én af de nye transportenheder. Efter finsorteringen er gennemført, køres de nye transportenheder rundt til hylderne, og materialerne sættes på plads.

Da IMS har brug for at blive informeret om alle materialeflytninger for at kunne give et retvisende billede, er det nødvendigt, at IMS får information om disse flytninger mellem transportenhederne. For at undgå at skulle registrere hver enkelt materialeflytning med mobilklienten, kan man i stedet udnytte, at udsorteringen af materialerne foregår på baggrund af, hvor på filialen materialet skal sættes på plads. Man kan så nøjes med at skanne de nye transportenheder samt de transportenheder, der finsorteres, og IMS ved så, hvilke materialer der er endt i hvilke transportenheder. På mobilklienten hedder denne funktion "Klargøring til opsætning".

For at dette kan fungere, skal IMS kende til det princip, man på filialen anvender ved finsorteringen. IMS skal kende de finsorteringsopdelinger, man har valgt at benytte, og for hver af filialens opstillingsgrupper skal IMS vide, hvilken finsorteringsopdeling opstillingsgruppen tilhører. Dette konfigureres via webklienten som en del af filialens konfiguration.

Da hvert enkelt af de materialer, der skal sættes på plads på filalen, entydigt hører til en bestemt opstillingsgruppe, kan IMS dermed afgøre, hvilken finsorteringsopdeling materialet hører til — og dermed hvilken transportenhed den nu befinder sig i.

Når der holdes styr på, hvilken transportenhed materialet befinder sig i, opnår man, at når transportenheden efterfølgende registreres "sat på plads" med webklienten eller mobilklientens funktion, så ved IMS præcis, hvilke materialer der lå i transportenheden. Tilsvarende, hvis transportenheden ikke sættes på plads med det samme, har IMS mulighed for at fortælle, hvor materialet kan fremfindes.