Flyt til hylde

Denne funktion bruges til at registrere transportenheder eller materialer til en specifik hylde. Først skannes materialernes "destination", og derefter skannes alle de materialer, der flyttes til denne destination. Der kan skannes både materialer og transportenheder.

Skannes en transportenhed som flyttet, kan man vælge om det er transportenheden og alle dens materialer, der skal flyttes, eller om der kun er materialerne i transportenheden, der skal flyttes. Følgende trin skal gennemføres for at foretage registreringen:


Skan lokalitet

Først skannes en ny lokalitet (reservationshylde eller udstillingshylde), som en transportenhed, et materiale eller en lokalitet skal flyttes til.


Skan transportenhed eller materiale

Når en ny lokalitet er skannet på den forrige skærm, skannes enten en transportenhed eller et materiale, som skal flyttes til den nye lokalitet (reservationshylde eller udstilling). Nederst vises antallet af materialer ved seneste skanning, men kun hvis indstillingen "Kontrol af flytteskanning" er slået til.

Hvis der skannes en transportenhed, vises følgende skærm, hvor brugeren kan vælge, om transportenheden skal flyttes med på lokaliteten sammen med materialerne.