Læg i transportenhed

Materialer, hylder eller transportenheder der flyttes til anden transportenhed registreres med denne funktion. Først skannes transportenheden, som skal indeholde materialerne eller transportenheden, og efterfølgende skannes de ting der lægges deri. Følgende trin skal gennemføres for at foretage registreringen:


Skan transportenhed

Først skannes en ny transportenhed, som materialerne eller en transportenhed kan placeres i.


Skan materiale, transportenhed eller lokalitet

Når den nye transportenhed er registreret, skannes materialet, transportenheden eller lokaliteten, som skal lægges i den. Efter skanningen vil alle materialer fra transportenheden eller lokaliteten være registreret i den nye transportenhed. Nederst vises antallet af materialer ved seneste skanning, men kun hvis indstillingen "Kontrol af flytteskanning" er slået til.

Hvis man skanner en transportenhed, og indstillingen der tillader af flytning af transportenhed til transportenhed er slået til, så skal man vælge, om selve transportenheden skal flyttes med, eller om det kun er indholdet, der skal i den nye transportenhed.

Er denne indstilling slået fra, bliver indholdet flyttet til transportenheden uden dialog.

Hvis transportenheden, som blev skannet på første skærm, skannes igen, vises følgende fejlmeddelelse.