Eksemplar min/maks

Eksemplar min/maks angiver en minimum-/maksimumværdi for antallet af eksemplarer af en titel. Der kan for hver opstillingsgruppe (eller på de enkelte definitioner i opstillingsgruppen) defineres minimum og maksimum for antallet af eksemplarer af samme titel. Formålet med disse min/maks-angivelser er at styre, hvor mange ens eksemplarer (dubletter), man ønsker af de forskellige titler.

For at skelne disse min/maks angivelser fra de metermæssige betragtninger om lokaliteternes fyldningsgrad (se meter-min/maks), kaldes disse nye angivelser hhv. eksemplar-min og eksemplar-maks. Eksemplar-min og eksemplar-maks angives i absolutte hele antal.

For konfigurationen af opstillingsgruppen/definitionen gælder: 0 ≤ Eksemplar-min ≤ Eksemplar-maks
Eksempel: Eksemplar-min = 1, Eksemplar-maks = 3

Dette betyder, at der ønskes mindst ét eksemplar af hver titel, dog maks 3. Disse grænseværdier fortolkes af anvisningsalgoritmen og afhænger af titlens kategorikonsekvens.

Bemærk: Eksemplar-min og eksemplar-maks angives for den enkelte opstillingsgruppe på filialen, og tilsvarende bliver antallet af eksemplarer også opgjort pr. opstillingsgruppe. Er der placeret materialer af samme titel i forskellige opstillingsgrupper på samme filial, beregnes det nuværende antal for hver af opstillingsgrupperne, og dette sammenholdes med opstillingsgruppernes respektive eksemplar-min/maks.

Eksemplar-min/maks kan angives på den enkelte definition på opstillingsgruppen. Hvis et materiale matcher flere definitioner i opstillingsgruppen, anvendes eksemplar-min/maks fra den første definition, det matcher. Hvis der ikke er angivet eksemplar-min/maks for selve definitionen, anvendes defaults, der kan være sat på opstillingsgruppen, filialen og/eller hele kommunen. Det "laveste niveau", hvor der er angivet en værdi, anvendes. For opstillingsgruppen kan eksemplar-min/maks angives med en enkelt værdi for hver. For defaults på filial og kommune kan eksemplar-min/maks angives individuelt for hver kombination af klassifikationsgruppe og afdelingstype.