Parameter: Automatisk oprettelse af lokalitet ved automatisk oprettelse af sorteringspunkt

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Hvis IMS får notifikation fra BS om, at der er sorteret et materiale på et sorteringspunkt, som ikke findes i IMS forvejen, oprettes sorteringspunktet automatisk i IMS.

Denne parameter bestemmer, om der i denne situation skal oprettes en ny lokalitet, som sorteringspunktet placeres på.

Hvis parameteren er sat til "Ja", oprettes automatisk en ny lokalitet, som sorteringspunktet placeres på. Den nye lokalitet placeres som underlokalitet til filialens rod.

Hvis parameteren er sat til "Nej", oprettes ingen ny lokalitet, og det nye sorteringspunkt placeres direkte på filialens rod.

Bemærk: Ændring af parameteren påvirker ikke allerede oprettede sorteringspunkter.

Se i øvrigt vejledningen "Opsætning af sorteringspunkter og afkast".