Parameter: Minimum antal udlånbare eksemplarer efter reduktion

Datatype:
Numerisk (antal)
Minimum værdi:
0
Maksimum værdi:
-
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter angiver det mindste antal udlånbare eksemplarer, den automatiske livscyklushåndtering kan reducere en titel ned til.

Der vil altså aldrig blive oprettet reduktionsordrer, så beholdningen af de udlånbare eksemplarer kommer under dette antal – uanset hvilket minimum antal, der angives på livscyklusreglen.

Bemærk: Et materiales udlånbarhed styres af dets materialegruppe.