Parameter: Faste materialer aldrig på hotel

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Nej
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter, som sættes på filialniveau, angiver, om filialen altid skal have anvist sine egne materialer.

Hvis parameteren sættes til Ja, vil materialer med fast tilhørsforhold på filialen blive anvist til filialen uanset om der er plads eller ej.

Hvis parameteren sættes til Nej, vil materialer med fast tilhørsforhold på filialen blive anvist til filialen, hvis der er plads i henhold til den nuværende beholdning i opstillingsgruppen samt filialens konfiguration i øvrigt. Hvis der ikke er plads på filialen, anvises materialet til et materialehotel.

Se i øvrigt beskrivelsen af markeringen på filialerne af, om de er med i IMS eller ej, da dette har en beslægtet indvirkning på anvisningsalgoritmen.